Comunicación

Rodina U většiny podstatných jmen označujících členy rodiny stačí při tvoření ženského rodu nahradit koncovku -o koncovkou -a. el abuelodědeček la abuelababička Výjimkou jsou následující dvojice: el yerno – la nuerazeť – snacha el marido – la mujermanžel – manželka Tvary mužského rodu množného čísla můžeme označovat buď jen mužské zástupce, anebo oba členy dvojice. los abuelosdědové/prarodiče/děda a babička los padresotcové/rodiče/otec a matka los hermanosbratři/sourozenci/bratr a sestra los tíosstrýcové/strýc a teta
los el la
prarodiče abuelos abuelo abuela
rodiče padres padre madre
děti/syn a dcera hijos hijo hija
sourozenci hermanos hermano hermana
vnoučata nietos nieto nieta
bratranec a sestřenice primos primo prima
strýc a teta tíos tío tía
synovec a neteř sobrinos sobrino sobrina
švagr a švagrová cuñados cuñado cuñada
tchán a tchyně suegros suegro suegra
zeť, snacha yerno nuera
manžel, manželka marido mujer
Otázka ¿cómo está? nebo ¿cómo es? Jestliže vám někdo položí otázku ¿Cómo está?, zajímá ho, jak se máte. ¿Cómo está (usted)? – Muy bien.Jak se máte vykání? – Velmi dobře. ¿Cómo estás, Carmen? – Bien.Jak se máš, Carmen? – Dobře. Otázkou ¿Cómo es? se ptáme na popis osoby nebo věci. Pokud se jedná o osobu, zajímá nás její fyzický vzhled nebo charakter, u věcí pak velikost, kvalita ap. ¿Cómo es vuestro vecino? – Es un poco tonto, pero trabajador.Jaký je váš soused? – Je trochu hloupý, ale pracovitý. ¿Cómo es su perro? – Es gordo y feo.Jaký je jeho pes? – Je tlustý a ošklivý.
Měsíce a datum Zatímco u dnů se používá člen určitý, u měsíců je to předložka en. Tengo vacaciones en junio.Mám dovolenou v červnu. El martes es mi cumpleaños.V úterý mám narozeniny. Můžete narazit i na opisný způsob s předložkou de. en el mes de mayov měsíci květnu
enero leden julio červenec
febrero únor agosto srpen
marzo březen septiembre září
abril duben octubre říjen
mayo květen noviembre listopad
junio červen diciembre prosinec
Při vyjadřování data si vystačíte s číslovkou základní. Hoy es 3 de febrero.Dnes je 3. února. Pokud toto jednoduché vyjádření doplníme o další kontext, použijeme člen určitý. El 12 de octubre es festivo en España.12. října je ve Španělsku svátek. U prvního dne měsíce se ve Španělsku běžně setkáte se základní číslovkou uno, zatímco v Latinské Americe uslyšíte číslovku řadovou primero: Hoy es uno de enero. en España Hoy es primero de enero. en América